Previous FrameNext Frame
about

O nama

Opšti cilj projekta „START(ADA)UP akademija“ je povećanje nivoa digitalne pismenosti i digitalnih kompentencija žena, kao i stvaranje novih uzora kod ženske populacije u ovim oblastima. Poseban cilj projekta je povećanje broja žena koje poseduju znanja i veštine u oblasti internet programiranja na teritoriji grada Užice, kao i otvaranje mogućnosti za povećanje broja zaposlenih žena u IKT sektoru.

Ciljna grupa projekta su žene starosti preko 18 godina sa prebivalištem na teritoriji grada Užice. Glavne aktivnosti projekta „START(ADA)UP akademija” su: 1.) Javni poziv i selekcija korisnica projekta 2.) Sprovođenje obuke iz HTML, CSS i Java Script programskih jezika za 20 polaznica Obuka se sastoji iz dva dela. Prvi deo obrađuje programske jezike HTML i CSS, a drugi deo obuke obrađuje Java Script jezik, u trajanju od po 36 školskih časova (ukupno 72 časa) tokom tri meseca. U cilju što uspešnijeg ostvarivanja rezultata, obuka za polaznice programa će se realizovati za dve grupe od po 10 žena. Projekat „START(ADA)UP akademija” se realizuje na teritoriji grada Užice u periodu od decembra 2016. godine do avgusta 2017. godine.