AKTIVNOSTI

Tromesečna obuka (72 časa) pokriva sve najpoželjnije tehnike i pristupe u sferi web dizajna odnosno korišćenju HTML, CSS i Java Script, kao i upotrebu alata u različitim scenarijima. Kreiranje mnoštva radova tj. dokumenata tokom višestrukih vežbi koje se sprovode tokom obuke omogućava da pored sticanja znanja o HTML-u, CSS-u i Java Script-u polaznice steknu i rutinu u izvođenju radnji te tako ovladaju ovom savremenom veštinom.

Tokom prvog dela obuke, polaznice će učiti da konstruišu web stranice, pune ih sadržajem, linkovima, slikama i drugim elementima upotrebom Hyper Text Markup Language poznatijim pod imenom HTML. Naučiće kako da te web strane učine privlačnijim upotrebom Cascading Style Sheet (CSS) programskog jezika. Cilj ove obuke je upoznavanje polaznica sa tehnologijom izrade statičkih veb stranica kroz jezike HTML i CSS i njihovo osposobljavanje za izradu web sajtova. Za pohađanje ove obuke neophodno je poznavanje operativnog sistema Windows na nivou poznavanja foldera, kreiranja fajlova, pokretanja programa i sl.

JavaScript omogućava unošenje informacija i ostvarivanje interakcije sa mnogim web sajtovima koje većina posećuje gotovo svakoga dana. Cilj ovog dela obuke je upoznavanje polaznica sa Java Script-om i njegovom implementacijom u HTML, kao i priprema za proizvodnju dinamičkih Web aplikacija. Za pohađanje ove obuke, pored osnovnog poznavanja Windows operativnog sistema, neophodno je poznavanje i osnove HTML i CSS.

KONTAKT INFORMACIJE
  • Građanska čitaonica "Libergraf", Strahinjića Bana 17, 31000 Užice, Srbija
  • +381 31 602134
  • info@libergraf.rs