Lekcije

Projekat 8

Opis projekta

AJAX - tehnologija i primena. Jednostavna aplikacija za preuzimanje json formatiranog objekat sa mreže asinhronim metodama, uporedno programirana u vanilla JavaScript-u i u jQuery-ju. Opširnije objašnjenje AJAX tehnologije se može naći na sajtu u odeljku programiranje

Repozitorijum

link ka materijalu za rad na projektu


Projekat 7

Opis projekta

Jednostavna aplikacija izračunavanje površine trougla Heronovom metodom, uporedno pisanje aplikacije vanilla JavaScript-om i upotrebom jQuery biblioteke


Repozitorijum

link ka materijalu za rad na projektu


link ka gotovim materijalima lekcije 5

Projekat 6

Opis projekta

Sistemi za razmenu podataka u programerskim i računarskim okruženjima


Pojam anonimne funkcije u JavaScript-u


Projekat StartadaGeneracija1 web sajt


Repozitorijum

link ka materijalu za start rada na lekciji


link ka materijalu za nastavak rada na sajtu grupe (1)


link ka materijalu za nastavak rada na sajtu grupe (2)


link ka materijalu za nastavak rada na sajtu grupe (3)


link ka gotovom materijalu


Projekat 5

Opis projekta

Nizovi u JavaScript-u


Iteracije (nabrajanja) i petlje u JavaScript-u


Logički opertori u JavaScript-u


Projekat FibonacciApp


Repozitorijum

link ka materijalu za start rada na lekciji


link ka gotovim materijalima lekcije 5


Projekat 4

Opis projekta

Dalje upoznavanje sa Bootstrap CSS Framework-om. Bootstrap container-fluid kontejner i njegova upotreba i mogućnost gnježđenja u ostale kontejnerske objekte


Upoznavanje sa FontAwesome CSS Framework-om. Implementacija FontAwesome ikona u web stranici


JavaScript zejedno prolazimo sve vežbe iz lekcije Klijentsko Programiranje 2


JavaScript pisanje jednostavne aplikacije Kalkulator idealne težine


JavaScript, aplikacija Kalkulator idealne težine sledeća iteracija


Implementacija Bootstrap css form elemenata na HTML stranicu aplikacije Kalkulator idealne težine

Repozitorijum

link ka materijalu za start rada na lekciji


link ka gotovim materijalima lekcije 4 prvi deo


link ka gotovim materijalima lekcije 4 drugi deo


link ka gotovim materijalima lekcije 4 treći deo


Projekat 3

Opis projekta

Koncept vivišestrukih klasa jednog elementa, način pisanja u HTML, način selektovanja u CSS-u.


Osnovno upoznavanje sa Bootstrap CSS Framework-om. Naćini implementacije Bootstrap Framework-a na web stranicu. Pravljenje osnovne strukture responzivne stranice uz pomoc Bootstrap-a.


JavaScript zejedno prolazimo sve vežbe iz lekcije Klijentsko Programiranje 1

Repozitorijum

link ka materijalu za start rada na lekciji


link ka gotovim materijalima lekcije


Projekat 2

Opis projekta

Kreiranje strukture responzivne web stranice i kontrola ponašanja web stranice na različitim uređajima. Upotreba media query-a i manipulacija web stranicom sa media query-jima. Prikazati upotrebu različitih uređaja iz Gogle Device Toolbar-a

Repozitorijum

link ka materijalu za start rada na lekciji


link ka gotovim materijalima lekcije

Projekat 1

Opis projekta

Uspostaviti bazičnu strukturu responzivne web stranice sa svim prostornim elementima. Isprobati više mogućih kombinacija. Prikazati testiranje u okviru Device manager-a na Google Developer Tools

Repozitorijum

link ka materijalu za start rada na lekciji


link ka gotovim materijalima lekcije