Građanska čitaonica LIBERGRAF

Libergraf je regionalni centar za jačanje građanskog društva i razvoj demokratije, osnovan i registrovan u maju 1998. godine kao odgovor mladih Užičana na tadašnju političku i društvenu situaciju u Srbiji.

Mi smo tim, grupa aktivista, koji promovišu ideje o otvorenom, demokratskom društvu u Srbiji.

Naša MISIJA je razvoj građanskog društva kroz javnu edukaciju, zaštitu i  promociju  ljudskih prava, prava manjina i demokratije.