Krivična prijava zbog nenadoknadive štete nanete spomeniku kulture „Stara hidrocentrala na Đetinji“

U utorak 10. avgusta 2021. godine, Građanska čitaonica „Libergraf“ podneće Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, krivičnu prijavu protiv N.N. službenog lica zaposlenog u JP „Elektroprivreda Srbije“ Beograd i N.N. službenog lica zaposlenog u gradskoj Upravi za urbanizam grada Užice, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, za koje je zaprećena kazna zatvora od šest meseci do pet godina.

Libergraf je prikupio veliki broj dokaza koji ukazuju da je NN službeno lice zaposleno u Gradskoj upravi za urbanizam, i NN službeno lice zaposleno u JP EPS, svesno kršeći propise izdalo, odnosno pribavilo, nezakonito Rešenje o izmenama građevinske dozvole investitoru JP „Elektroprivreda Srbije“. Ovim rešenjem i omogućeno je izvođenje nezakonitih radova kojim je naneta nenadoknadiva šteta spomeniku kulture „Stara hidrocentrala na Đetinji“ i njegovoj zaštićenoj okolini, sve u nameri pribavljanja materijalne koristi za investitora.

Zahtevamo da se spomenik kulture „Stara hidrocentrala na Đetinji“ vrati u predhodno stanje.

Da lica odgovorna za devistiranje ovog kulturnog dobra odgovaraju.

Da državni organi sprovode sopstvene odluke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *