IMA LI DEŠAVANJA NA VRUTCIMA?

 

Kada se ribari sretnu na Vrutcima imaju običaj da se pozdrave sa „Ima li dešavanja?“ što u prevodu znači da li je riba aktivna. Već nekoliko zima unazad, na Vrutcima ima raznih dešavanja. Osim što nije isključivo riba ta koja je aktivna.

U decembru 2013. došlo je do prvog masovnog cvetanja modrozelenih algi Planktothrix rubescens, što je pokrenulo lanac događaja, od toga da građani Užica ostanu bez vodosnabdevanja gotovo mesec dana, pa brzinski prelazak na alternativu Sušičkih vrela, izgradnju fabrike vode i potom vraćanje pozajmljenih vrela Čajetini. U tom višegodišnjem previranju algi i ljudi, dolazilo je do još nekoliko lepih pojava cvetanja (npr. zima 2017. potom zima 2018.), a nadležne institucije su pokušavale sve osim same sanacije jezera.

 

U ceo incident bili su uključeni svi resori, od lokala do najviših državnih vrhova, pokušao se naći primarni, kao i svaki individualni krivac. Popisani su nelegalni objekti, od kojih je nasumično srušeno osam. Mapa rešenja o rušenju na Geokarti opasuje Vrutke crvenim pojasom. To bi bio recimo, crveni pojas individualne krivice koji je doprineo eutrofizaciji i ubrzanom starenju kvaliteta akumulacije.

 

Za odabir primarnog krivca bila je zadužena večita ministarka bilo čega (svega) Zorana Mihajlović, koja je oborenim palcem osudila malu pribransku hidroelektranu MHE Vrutci u vlasništvu DV Technologies, koja je izvestan vremenski period radila bez vodne dozvole. Prethodni gradonačelnik Užica obećavao je javno da će početak rada fabrike vode označiti prestanak rada centrale. U stvarnosti, MHE Vrutci – cevovod, kako su imenovani na sajtu JVP Srbijavode, nastavio je nesmetano da radi narednih godina.

Glavni problem rada MHE Vrutci – cevovod bio je u nekontrolisanom protoku, gde je preko račve na cevovodu sirove vode mašinska zgrada svlačila nivo akumulacije, a turbina tu vodu vraćala u rečno korito odmah ispod brane. Korito reke Đetinje time je bilo blagosloveno količinom, ali ne i kvalitetom vode (ne zaboravite, prisustvo produkta metabolizma modrozelenih algi TOKSIČNO JE PO ŽIVI SVET. Cijanotoksini su neurotoksini, koji napadaju nerve i jetru organizama koji imaju nerve i jetru). Obrnuto srazmerno tome, nivo vrutačke akumulacije je bio sve samo ne blagosloven. U oktobru 2019, upravo na dan protesta protiv izgradnje MHE Ročnjak, nivo akumulacije je bio zastrašujuće nizak. U toku je bio protest protiv bahatosti investitora nesuđene MHE Ročnjak, dok je malo nizvodno isti taj investitor svlačio nivo jezera preko MHE Vrutci. Neprocenjivo!

 

MHE Vrutci – cevovod dobila je frišku vodnu dozvolu 2019. Godine. A u januaru 2020. i nove Vodne uslove na zahtev stranke (ne znamo koje). Napomena: vodni uslovi obično prethode vodnoj dozvoli, osim ako u planu nije promena gabarita, urbanistička promena i sl.

 

 

PROSTORNI PLAN I MORATORIJUM

Na lokalnom nivou početkom 2019. Doneta je jedna kratka ali važna „Odluka o zabrani izgradnje malih hidroelektrana na teritoriji Grada Užica“. Iako kratka, nosi kvaku u sebi. Naime, zabranjuju se derivacione, ali je ostavljena otvorena „mogućnost za izgradnju pribranskih malih hidroelektrana, čijom izgradnjom se ne bi ugrozio ekosistem, uslovi za navodnjavanje i sl.“

Onaj ko se pita gde to na teritoriji Grada Užica postoji mogućnost za izgradnju pribranskih HE, ne mora da traži dalje od Prostornog plana Vrutaka. Na državnom nivou, 2018. na snagu je stupio jedan sveobuhvatan strateški dokumenat pod nazivom „Prostorni plan područja posebne namene sliva akumulacije Vrutci“ gde se krije ključ za kvaku. Na karti infrastrukturnih sistema označene su dve lokacije za pribranske MHE, obe ispod vrutačke brane. Postojeća i planirana.

 

PETOSTRUKOM SNAGOM, OD PLANA DO REALIZACIJE

Ta koja je planirana, zvaćemo je XXL HE Vrutci, planirana je već dugo. A ove zime je od „ima li planiranja na Vrutcima“ došla faza „ima i dešavanja“. A kakvih, to se vas ne tiče. Istina, brana nije vlasništvo Grada, i ono čuveno „Grad se ništa ne pita“. No možda ne bi bilo zgoreg da se po pitanju ovako kapitalnih promena za koje ne znamo na koji način utiču na „ekosistem, uslove za navodnjavanje i sl. (vodosnabdevanje)“, bar raspita. Osim ako su na snazi nove preventivne mere kada se maska i na oči navlači. Naravno, zbog našeg zdravlja i bezbednosti. Na poverenje.

Jer na scenu ulaze veliki igrači. Većih na ovim prostorima nema. Ta četiri jahača su: EPS kao neimenovani investitor. JVP Srbijavode kao naručilac „javne“ nabavke. Institut Jaroslav Černi združeno sa Hidro-Tan doo. kao dobitnik izvlačenja.

EPS koji već ima dve MHE na Đetinji. Koji je već jednom dobio lokacijske uslove za izgradnju pribranske MHE na Vrutcima, a kada su ti uslovi istekli, naredne nije uspeo da dobije. Logična pretpostavka je da su valjda shvatili da bi u tom slučaju bilo lakše krenuti u rikverc. Prvo cevovod, a za mašinsku zgradu ćemo videti kada dođe vreme. Samo neka bude spremno.

 

 

JVP Srbijavode – sama javna nabavka je nemogućeg naslova „Brana Vrutci – adaptacija zatvaračnice i ispusta za garantovani ekološki proticaj u cilju energetskog korišćenja“, valjda da se ublaži činjenica da je u pitanju najobičniji cevovod za MHE. U nabavci je i pomenuta projektna stavka „4.5.7. Izrada smernica za priključenje MHE. „ U konkursnoj dokumentaciji su uspeli i da, onako usput, zabodu nož u leđa postojećoj MHE, što bi možda značilo da uopšte nisu raspoloženi da dele životni prostor. Evo šta kažu: „Zaključkom Ministarstva, broj 325-04-576/2005-07 od 15.04.2009. godine, je izvršena izmena u Obrazloženju rešenja o vodnoj saglasnosti i konstatovano da je “Zahvatanje vode za MHE izvedeno preko račve od cevovoda sirove vode DN700 na deonici 132 m od brane, odnosno neposredno iza postojećeg šahta sa ventilima za ispiranje cevovoda”, odnosno da zahvatanje vode nije izvedeno u skladu sa projektom.”

Institut Jaroslav Černi (Jaroslav Cerni Water Institute, hej, pa nema svako preduzeće u Srbiji engleski prevod imena u Statutu!)  kao jedan od izvođača zaista je najbolje opremljen da se ovim bavi. Ipak je to projektant same brane, zaslužan i za projekat fabrike vode. Dao nam je branu, dao nam je vodu, vreme je da se pozabavi i energetikom, za svoju dušu. Ne zaboravimo da je njegovo delo i Katastar MHE lokacija u Srbiji davne 1987. sad već  poznat kao i „Biblija za investitore“. Ali najpre će biti da je za ovaj posao odabran jer već odavno ima spreman i sam projekat pribranske MHE. Još onomad kada ga je EPS na osnovu kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, prvo angažovao, pa raskinuo ugovor. U pitanju je bila izrada projektne dokumentacije za 8 pribranskih HE na postojećim akumulacijama u Srbiji. Godinama držiš spremno u fioci, i čekaš momenat da klizeći uletiš kad se uslovi steknu. To je valjda prednost velikih igrača. Ostali propadaju na takvim dalekosežnim sačekušama.

 

Ime drugog dobitnika Hidro-Tan d.o.o. moguće da vam je već poznato, seva u malom mozgu ali ne možete da fokusirate tačno. Razlog za to je da je Hidro-Tan stajao godinama na još dve građevinske table duž Đetinje. Da, pogađate, u pitanju su revitalizacija MHE Turica i MHE Pod Gradom. Mnogo više i dublje o sprezi EPS-a i Hidro-Tan d.o.o. pisao je CINS :

Od nigerijske šeme do tajne milionske EPS nabavke

ŠUMA ŠUMARUM

Ako je činjenica je da je deo prvobitnog problema akumulacije snosila MHE Vrutci-cevovod snage 400kW kako li će na nivo akumulacije i njenu upotrebljivost uticati četiri puta jača XXLHE Vrutci, snage 1.8MW?

Da li će obe biti operativne, te će združenom spregom povlačenje vode biti čak upetostručeno?

Čak i da poverujemo da su svi papiri za cevovod na broju i validni, uzmimo kao činjenicu da je učešće EPS-a još uvek neimenovano, kao i to je odbijen njihov poslednji zahtev za lokacijsku dozvolu za samu MHE. Kao činjenicu na kojoj je ipak utemeljena sigurnost u njihovo učešće je dokaz o ekskluzivnom pravu EPS-a na energetske projekte na Vrutcima, kao što se vidi iz njihove „Bele knjige“, strateškog dokumenta samog EPS-a.

 

 

VERUJEŠ LI U EPS?

Kako kažu u Dosijeu X „Želim da verujem“ ali i „Ne veruj nikome“. Šta li bi Skali i Molder uspeli da iskopaju ako bi se zaputili putem vode i kilovata, od užičke plaže do Vrutaka u obilasku turističkih atrakcija u kanjonu.

Prvo bi naišli na najstariju MHE Pod Gradom. Ružnu, suvu, van funkcije. I znak: DALJE NEĆEŠ MOĆI. U potpisu, Vaš EPS.

Potom na malo mlađu MHE Turica, opskrbljenu novim turbinama, ali svejedno odnedavno u postupku zaštite kao spomenika od velikog značaja. Stare turbine izbačene van mašinske zgrade (nadam se da su bar još uvek tamo). Nabasali bi potom na potpuno zamračenu Veliku branu, sa zakatančenom kapijom. ZABRANJEN PRISTUP. U potpisu, Vaš EPS.

I napokon bi se izvukli do brane Vrutci, a tamo cevi, kamioni, bageri. ZABRANJENO OSMATRANJE, ZADRŽAVANJE I SNIMANJE. Ko li bi mogao biti u potpisu?

Molder bi bio momentalno sproveden u policijsku stanicu a Skali bi se nekako prokrijumčarila do jezera da forenzikuje vanzemaljsko poreklo algi i upotrebu pigmenta u farmakološke svrhe.

UMESTO KRAJNJEG RAZREŠENJA

Ako EPS gaji politiku privatizacije čak i pristupa vodi, te ako se u narednom periodu i sam EPS privatizuje, čija će to onda voda biti i hoćemo li je plaćati kroz stavku broj 6 računa za struju? Možda dobijemo energetski efikasan izbor da danju pijemo vodu a noću da palimo svetlo, dok plaćamo tuđa penala (čitaj krediti Evropske banke za obnovu i razvoj).

 

Neki dovitljiv Ercov svakako će primetiti da kada ispijate čašu vode, ta voda ima određeni pad, te sa malom hirurškom implementacijom nano turbine u želucu svako može praviti struju za sopstvene potrebe. Našrafiti štedljivu (jer ne ostavlja opekotine) sijalicu na zadnjicu pa da počnemo napokon da osvetljavamo put jedni drugima u ovo doba potpunog poverenja, jer informacija gotovo da nemamo.

I ne brinite! Ono što ne završi u vašoj čaši, svakako će završiti u Đetinji. Muljeviti, cijanotični i nesanirani deo iz akumulacije. Dok ima vode u Vrutcima.

Za kraj:

TRI CENTRALE ZBOR ZBORILE, ŠTA BI KOJA NAJVOLELA

NAJSTARIJA KAŽE: DA OPET BUDEM LEPA

DRUGA: DA OPET BUDEM VIĐENA

TREĆA, NAJMLAĐA: DA NE BUDEM RUMENA OD STIDA

Prve dve se zagrcnuše:

GLUPAČO, NIJE TO OD STIDA, TO JE OD ALGI.

Tijana Jevtić

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *