Zavod zabranio dalje izvođenje radova i EPS-u naložio vraćanje spomenika kulture “Stara hidrocentrala na Đetinji” u prvobitno stanje

Postupajući po zahtevu Građanske čitaonice “Libergraf”, Zavod za za zaštitu spomenika kulture Kraljevo doneo je 07.04.2021. godine  Rešenje kojim se investitoru JP “Elektroprivreda Srbije” zabranjuje svako dalje izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru – spomeniku kulture “Stara hidrocentrala na  Đetinji” u Užicu, i obavezuje se da izvrši povraćaj u pređašnje stanje.

Kada je 1900. godine puštena u rad, hidrocentrala na Đetinji je bila prva Evropska hidrocentrala koja je funkcionisala po Teslinim principima višefaznih naizmeničnih struja. Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo je 1974. godine Rešnjem utvrdio spomenička svojstva ovog objekta, i zajedno sa neposrednom okolinom i starim užičkim zaštitio kao nepokretna kulturna dobra od velikog značaja.

Gradska uprava grada Užica izdala je 24.08.2018. godine Rešenje o izmenama pravosnažnog Rešenja o građevinskoj dozvoli za rekonstrukciju i revitalizaciju male hidroelektrane (MHE) “Pod gradom”, na reci Đetinji. Nakon izvedenih radova, prva Evropska hidrocentrala koja je funkcionisala po Teslinim principima višefaznih naizmeničnih struja, zajedno sa zaštićenom okolinom, trajno je izmenila svoj izgled. Simbol društvenog i tehnološkog razvoja Užica i Srbije postao je žrtva neodgovornog i bahatog odnosa države prema kulturnom nasleđu.

Postupajući po inicijativi Građanske čitaonice “Libergraf” Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je 05.03.2021. godine, ResenjeMGSI-2021 kojim se poništava Rešenje Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Grada Užice za rekonstrukciju i revitalizaciju objekta male hidrocentrale “Pod gradom”.

Dana 23.03.2021. godine  Zavodu za zaštitu spomenika kulture Kraljevo uputili smo Zahtev kojim smo tražili zabranu daljeg izvođenja radova na nepokretnom kulturnom dobru i njegovoj zaštićenoj okolini, kao i podnošenje zahteva za rušenje, odnosno vraćanje u prvobitno stanje objekta, o trošku investitora, a po osnovu Rešenja Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Zavod je 07.04.2021. godine doneo ResenjeZZSKV-2021 kojim se investitoru zabranjuje dalje izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru, i nalaže vraćanje objekta i neposredne okoline u prvobitno stanje. Ukoliko JP “Elektroprivreda Srbije” ne postupi po ovom Rešenju, odnosno u roku od 30 dana od prijema ne pribavi akt nadležne ustanove zaštite kojom se ostvaruje pravo na traženu intervenciju, a koji se izdaje u postupku objedinjene procedure, Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo će podneti zahtev nadležnom organu za povraćaj u prvobitno stanje objekta o trošku investitora.

Na osnovu člana 212. tačka 3. Krivičnog zakonika Republike Srbije  nadležnom tužilaštvu podnećemo krivičnu prijavu protiv odgovornih lica za učinjeno krivično delo “Uništenje ili oštećenje tuđe stvari”, učinjeno prema kulturnom dobru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *