Klisura reke Đetinje ne sme biti gradilište novih MHE

Gradske vlasti u Užicu treba što pre da organizuju novu javnu raspravu o Predlogu odluke o proglašenju predela izuzetnih odlika klisure reke Đetinje, zaključeno je na javnim konsultacijama o zaštiti te klisure, koje je organizovala nevladina organizacija Libergraf. Učesnici su predložili da se u odluku, između ostalog, unese zabrana izgradnje mini hidroelektrana (MHE), zabrana masovnog turizma i da se reguliše saobraćaj kroz kanjon reke Đetinje.

Grad Užice je u julu prošle godine Ministarstvu za zaštitu životne sredine dostavio Predlog odluke o proglašenju predela izuzetnih odlika klisure reke Đetinje. Tako je počela procedura njenog usvajanja. Međutim, problem je što u toj odluci pojedina rešenja nisu usklađena sa izmenama Zakona o zaštiti prirode i odlukama grada. Ona se odnose na zabranu izgradnje MHE u zaštićenim područjima i na teritoriji Grada Užica.

Prema informacijama koje je Libergrafu 2017. godine dostavilo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, lokalne vlasti su na vreme obavestile sve zainteresovane o javnom uvidu i javnoj raspravi o planiranom proglašenju kanjona Đetinje za predeo izuzetnih odlika. Libergraf, međutim, nije pronašao nijedan javno dostupan dokument koji potvrđuje da je rasprava, kao što se navodi, održana 2016. godine.

Osim toga, od tada je prošlo pet godina, pa su se i mnoge okolnosti na tom polju izmenile. Zato je Libergraf u septembru 2021. godine pokrenuo inicijativu za organizovanje nove javne rasprave i o tome uputio dopis gradonačelnici Užica, Jeleni Raković Radivojević. U Skupštini grada Libergrafu je u novembru potvrđeno da bi, pre bilo kakvih izmena i dopuna Predloga odluke, javna rasprava obavezno morala da se organizuje.

Građanska čitaonica Libergraf je nakon toga organizovala prikupljanje potpisa građana koji su podržali inicijativu za organizovanje nove javne rasprave i postupak revizije Odluke o proglašenju predela izuzetnih odlika “Klisura Đetinje”. Za šest dana prikupljeno je 1.276 potpisa, što višestruko premašuje zakonom propisan broj potpisa građana sa biračkim pravom koji treba da podrže predlog za sprovođenja javne rasprave po bilo kom pitanju.

U akciji prikupljanja potpisa pomogla je i nevladina organizacija Kreni-promeni.

Pošto je od zahteva upućenog gradonačelnici prošlo tri meseca, a gradska uprava nije započela reviziju Predloga odluke, niti je pokrenula proces konsultacija sa građanima, Libergraf je 27. decembra 2021. godine u svečanoj sali Gradske kuće organizovao javne konsultacije sa građanima i predstavnicima lokalne samouprave. Tema je bila revizija predloga odluke o zaštiti klisure Đetinje zbog njene neusklađenosti, pre svega sa izmenama Zakona o zaštiti prirode koje su usvojene 15. jula 2021. godine.

Podsećanja radi, predlog o odluke zaštiti Klirure reke Đetinje pojavio se tek 12 dana kasnije, pa je očigledno da je neusklađen sa novim zakonskim izmenama u oblasti zaštite prirode. Na konsultacijama je zaključeno kako treba da se odredi upravljač koji će biti nadležan za kanjon Đetinje. Predloženo je da se formira Zeleni savet koji bi uključo predstavnike lokalnih ekoloških organizacija.

Učesnici konsultacija smatraju kako treba zabraniti izgradnju bilo kakvih MHE, zabraniti masovni turizam i regulisati saobraćaj u klisuri. Takođe, ocenjeno je kako treba obratiti pažnju na projekat nove industrijske zone i rešenje za otpadne vode iz te zone koje bi mogle da ugroze Đetinju preko njene pritoke, reke Sušice.

Jedan od važnih zaključaka tog sastanka je da je potrebno promeniti način koji se primenjuje prilikom obaveštavanja javnosti o dešavanjima u vezi sa Klisurom Đetinje. Glavni cilj je da što veći broj zainteresovanih građana učestvuje u donošenju važnih odluka koje se tiču zaštite životne sredine.

Na sastanku je iznet zahtev da se sva dokumenta u vezi sa klisurom učine javno dostupnim, kao i da se organizuje nova javna rasprava o njenom proglašenju za predeo izuzetnih odlika.

Klisura reke Đetinje nikako ne bi smela da postane gradilište novih MHE. Najbolja potvrda tog stava je slučaj reke Prištavice u selu Ravni na Zlatiboru kojoj je izgradnjom MHE betonirano korito.

„Projekat “Aktivno učešće građana Užica u zaštiti, uređenju i održivom korišćenju sliva akumulacije “Vrutci” i klisure reke Đetinje” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije, Fondacije Fridrih Ebert i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorna Građanaska čitaonica “Libergraf“”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *