Najavljena rekonstrukcija užičkog trga nije u skladu sa zakonom

Prekršene odredbe Zakona o planiranju i izgradnji i Generalnog urbanističkog plana

Užička vlast namerava da rekonstruiše Trg partizana, koji je deo šireg prostora kulturno-istorijske celine pod prethodnom zaštitom. Na to ukazuje Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije, koju je Skupština grada usvojila u februaru 2023. godine. Međutim, pre usvajanja odluke, izostale su konsultacije sa građanima i stručnom javnošću, što izaziva sumnje i opravdano pitanje – šta se krije iza takve namere užičke vlasti.

Najavljena rekonstrukcija nije u skladu sa Generalnim urbanističkim planom Užica, a time ni sa Zakonom o planiranju i izgradnji što potvrđuju činjenice i javno dostupna dokumenta.

Generalnim urbanističkim planom (GUP) Užica (https://uzice.rs/generalni-urbanisticki-plan-grada-uzica/) zabranjena je detaljnija razrada delova prostorno kulturno-istorijske celine i navedeno je da se ona mora uraditi za celu takvu celinu.

Međutim, Plan generalne regulacije (PGR) Užice centralni deo, I faza (https://uzice.rs/wp-content/uploads/2019/11/TEKST-ANA-za-odeljenje.pdf), ukazuju stručnjaci za urbanizam iz beogradske organizacije Mnistarstvo prostora, nije u skladu sa GUP-om, jer je unutar granica ove prostorne kulturno-istorijske celine, ipak, odredio podcelinu – samo blokove 8 i 9 (Trg partizana) za detaljniju razradu kroz plan detaljne regulacije.

Time je prekršen Zakon o planiranju i izgradnji, koji nalaže da plan nižeg prostornog obuhvata, koji je u ovom slučaju PGR, mora da bude usklađen sa planom šireg prostornog obuhvata, odnosno GUP-om.

U GUP-u (https://uzice.rs/wp-content/uploads/2019/11/GUP-UE-GRAFICKI-PRILOG-19.pdf) jasno piše da je „izrada planova detaljne regulacije moguća u svim zonama u kojima se za to ukaže potreba, dok kod prostorno kulturno-istorijskih celina nije dozvoljeno razrađivati samo deo celine, već samo njen ceo obuhvat“.

GUP grada Užice, prilog br. 19

„Plan generalne regulacije, koji ne sme da odstupa od Generalnog urbanističkog plana Užica, ovu odredbu je prekršio i propisao da se plan detaljne regulacije radi samo za Trg partizana, koji predstavlja samo jedan deo ove celine“, navodi se u analizi Ministarstva prostora.

Ovakva neusaglašenost urbanističkih planova je u suprotnosti sa Zakonom o planiranju i izgradnji, jer se u članu 33 navodi da „dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja moraju biti usklađeni tako da planski dokument nižeg hijerarhijskog reda“, što je u ovom slučaju PGR „mora biti u skladu sa planskim dokumentom višeg hijerarhijskog reda“, a to je GUP. (https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/zakon-o-planiranju-i-izgradnji)

Zakon o planiranju i izgradnji

Takođe, GUP-om se „zabranjuje rušenje, prepravljanje, raskopavanje, preziđivanje ili drugi radovi koji direktno narušavaju ili mogu ugroziti svojstva nepokretnog kulturnog dobra“. Zabranjeno je i „korišćenje ili upotreba nepokretnog kulturnog dobra u svrhe koje nisu u skladu sa njegovom prirodom, namenom i značajem, ili na način koji može da dovede do njihovog oštećenja“.

Trenutni status kulturno-istorijske celine Slanuša-Trg partizana-Ulica Dimitrija Tucovića je pod prethodnom zaštitom i Zakon o kulturnim dobrima (Sl. glasnik RS, br. 71/94) obavezuje sopstvenike i korisnike objekata u okviru celine da sve intervencije i predviđene radove moraju raditi uz uslove i saglasnost nadležne službe zaštite, što je u ovom slučaju Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu.

U informacijama koje je, 30. oktobra 2023. godine, Libergraf tražio od kraljevačkog Zavoda ističe se da se gradska uprava nije obraćala tom Zavodu za izdavanje mera tehničke zaštite za plan detaljne regulacije za deo navedene kulturno-istorijske celine, niti je Zavodu poznato da je Grad Užice doneo odluku o izradi tog plana.

Informacije Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo

Takođe, navedeno je da Zavod „nije izradio, niti počeo izradu Elaborata o zaštiti Trga partizana“.

„Trenutno je“, piše u odgovoru, „izrađen evidencioni list, kao obavezujući akt zaštite i prvi korak u pristupanju izradi Predloga odluke o utvrđivanju ovog prostora za nepokretno kulturno dobro, kao prostorno kulturno-istorijsku celinu“.

Ističe se i to da je bivša zgrada pošte, koja je uništena 1999. godine tokom NATO bombardovanja, „sastavni deo evidentirane prostorno kulturno-istorijske celine Trg prtizana- Slanuša-Ulica Dimitrija Tucovića“.

Zavod u Kraljevu podseća na to da je ta celina pod prethodnim zaštitom od 18. avgusta 2023. godine.

Direktorka kraljevačkog Zavoda mr Katarina Grujović Brković objašnjava da je pethodna zaštita najniži stepen zaštite po sadašnjem zakonu. Da bi se kulturno-istorijska celina stavila pod zaštitu, potrebno je da se ona evidentira i pokrene procedrura istraživanja, valorizacije i prikupljanja dokumentacije. Zavod u Kraljevu, dodala je, dostavlja dokumentaciju Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, a on Ministarstvu kulture i Vladi Srbije koja donosi odluku o zaštiti. Ceo taj postupak, po zakonu, objašnjava, može da traje do šest godina.

Zgrada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo

Od 22. februara 2023. godine, kada je užička skupština usvojila Odluku o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije Trg partizana, deo evidentitane prostorne kulturno-istorijske celine Sanuša-Trg partizana-Ulica Dimitrija Tucovića nadležne gradske službe nisu sprovele nijednu aktivnost radi izrade tog dokumenta.

Libergraf je, 4. aprila 2023. godine, pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zatražo od Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove da dostavi informacije i dokumenta o tome da li je Grad Užice, u skladu sa odredbama Plana generalne regulacije – Užice centralni deo faza I, a u cilju izrade Plana detaljne regulacije Trg partizana, deo evidentirane prostrne kulturno-istorijske celine Slanuša-Trg parzana-Ulica Dimitrija Tucovića uradio ili naručio izradu Elaborata o zaštiti Trga, koji bi obuhvatio procenu istorijske, kulturne, estetske vrednosti i dao odgovarajuće mere zaštite.

U odgovoru Gradske uprave je navedeno da je „za izradu navedenog plana  usvojena odluka“, a da će „u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, biti pribavljeni uslovi za izradu, pa i uslovi Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo i urađen Elaborat o zaštiti Trga partizana“.

Odgovor Gradske uprave za urbanizam

U narednom obraćanju Gradskoj upravi, tokom oktobra 2023. godine,  Libergraf je tražio informacije i dokumenta o tome da li je Grad sproveo postupak javne nabavke ili na bilo koji drugi način angažovao lice/preduzetnika/kompaniju za izradu navedenog Plana detaljne regulacije.

Odgovor Gradske uprave za urbanizam

„Grad Užice do 30. oktobra 2023. godine nije sproveo potupak javne  nabavke, niti je na blo koji način angažovao pravno lice ili preduzetnika za izradu navedenog plana“, piše u odgovoru načelnika te uprave Vladimira M. Savića.

Autor: Nenad Kovačević

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *