Užice nema redovnu kontrolu otpadnih voda

U najužem centru Užica postoji 70 divljih, nekontrolisanih izliva u reku Đetinju, pokazuju podaci do kojih je došla nevladina organizacija Libergraf. Dodatni problem je što je nadležnoj službi za kontrolu zagađenja voda na raspolaganju samo jedan inspektor.

Pored brojnih problema koji doprinose zagađenju voda, užička preduzeća koja su u obavezi da  dostavljaju podatke o uzrokovanju zagađenje voda to ne rade redovno, pokazuju podaci koje je sakupio Libergraf.

Ispuštanje otpadnih voda u reku Đetinju, koja protiče kroz centar Užica, je neregulisano zbog toga što Užice i dalje nema postrojenja za njihovu preradu.

Prema podacima, koje je JKP Vododvod u Užicu, dostavio na zahtev Građanske čitaonice Libergraf, u Đetinju se kroz 70 divljih ispusta različite dužine prečnika cevi izlivaju materije različitog sadržaja.

“Svi ovi ispusti nose neka zagađenja u reku, da ne govorimo o Volujačkom, Koštičkom, Urumovačkom, Carinskom i ostalim potocima koji se slivaju u reku”, navodi se u dokumentu Vodovoda.

Zavod za javno zdravlje Užice periodično ispituje kvalitet vode u Đetinji na nekoliko mesta u gradu. Rezultati ispitivanja od avgusta prošle godine pokazuju da je kvalitet vode u reci bio zadovoljavajući na samo jednom mernom mestu – kod ispusta postrojenja za preradu vode “Petar Antonijević”, dok je na ostalim mestima (kod hotela “Zlatibor”, autobuske stanice, Turbo servisa u Krčagovu i u Sevojnu) voda bila nezadovoljavajućeg kvaliteta.

Zavod za javno zdravlje u Užicu takođe smatra da problem mogu da reše jedino uređaji za prečišćavanje otpadnih voda.

U reku se ne ispuštaju samo otpadne vode iz domaćinstava, veći i iz fabrika. Kako navode u Gradskoj upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove u Užicu, obavezu dostavljanja podataka o zagađenju voda u tom gradu imaju samo četiri kompanije: Javno-komunalno preduzeće “Niskogradnja”, “Corun Holding”, “Prvi partizan” i “Putevi”.

Oni, međutim, neredovno dostavljaju podatke, zaključuje nevladina organizacija Libergraf na osnovu informacija koje joj je dostavila Uprava za urbanizam.

“Preduzeća koja imaju obavezu da dostave podatke o ispuštanju zagađujućih materija u vode, ispunila su tu obavezu 2019. godinu, ali godinu kasnije više od polovine njih nije dostavilo podatke za lokalni registar zagađivača”, zaključuje Libergraf nakon uvida u lokalni registar izvora zagađenja.

Na molbu Libergrafa da odgovori na pitanja u vezi sa kontrolom zagađenja voda, Republička direkcija za vode, saopštila je da ne učestvuje u postupku procene uticaja na životnu sredinu, a u vezi sa izdavanjem građevinskih dozvola u jedinicma lokalne samouprave, shodno odredbama Zakona o vodama.

Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu policiju, s druge strane, navodi da je više puta tokom prošle godine vršila vanredni inspekcijski nadzor u oblasti upravljanja otpadnim vodama. Utvrdila je i da su nadzirani subjekti postupali u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu i Zakonom o upravljanju otpadom.

Kako se dodaje, u oblasti upravljanja otpadnim vodama, izgrađeni su separatori ulja i masnih materija. Uprava, ipak, ističe da se kontrole ne sprovode redovno, već vanredno, jer u odeljenju za inspkcijske poslove u celom gradu radi samo jedan ekološki inspektor.

Nevladina organizacija Libergraf je podatke od nadležnih preduzeća i institucija sakupila u okviru priprema za izradu novog nezavisnog izveštaja Kolaicije 27. U godišnjem izveštaju se objavljuju najvažniji podaci o napretku Srbije u evrointegracijama i ispunjavanju standarda u okviru “ekološkog” pregovaračkog Poglavlja 27.

Čedomir Savković

„Projekat “Aktivno učešće građana Užica u zaštiti, uređenju i održivom korišćenju sliva akumulacije “Vrutci” i klisure reke Đetinje” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije, Fondacije Fridrih Ebert i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorna Građanaska čitaonica “Libergraf“”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *