Oko jezera Vrutci cveta nelegalna gradnja, objekte niko ne uklanja

Sliv akimulacije “Vrutci”, odakle se Užice snadbeva pijaćom vodom, nije zaštićen od divlje gradnje i uređen na odgovarajući način, iako planski osnov za to postoji od novembra 2018. godine. Na tom području nema uređenog kanalizacionog sistema kojim bi se otpadne vode sanitarno bezbedno prikupljale, kažu za Libergraf u JKP Vodovod Užice.

Značaj zaštite hidroakumulacije “Vrutci” i zvanično je prepoznat pre više od tri godine, kada je Vlada Srbije usvojila Uredbu o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije „Vrutci“. Tim dokumentom su utvrđene tri zone sanitarne zaštite.

U prvoj, neposrednoj zoni, stepen zaštite je najviši, pa je u neprosrednom okruženju jezera i njegovih pritoka strogo zabranjena izgradnja objekata, odlaganje otpada, bavljenje poljoprivredom, pa čak i prilaz motornim vozilima.

Koliko se ta pravila poštuju?

To pitanje je nadležnim službama postavila nevladina organizacija Libergraf iz Užica. Od Gradske uprave za inspekcijske poslove i komunalnu policiju, dobila je odgovor da u zoni I stepena zaštite nema ilegalnio izgrađenih objekata, a da je u godini kada je prostorni plan donet uklonjeno osam kamp kućica i montažnih objekata.

Kako su predstavnici Libergrafa neposredno utvrdili na terenu, zabrana postavljanja objekata kraj samog jezera i dalje se ne poštuje. Sa obe strane jezera mogu da se uoče kamp prikolice i šupe. Nadležni kažu da su neki od tih objekata u procesu legalizacije, ali očigledno je da je nemoguće legalizovati kamp prikolice.

U drugoj i trećoj zoni sanitarne zaštite ograničenja su manje striktna, ali jasno definisana. Tako je u drugoj, užoj zoni, na teritoriji sela Vrutci, Bioska (Grad Užice) i Šljivovica (Opština Čajetina), propisano da se postojeći stambeni i pomoćni objekti domaćinstava, kuće za odmor i ugostiteljski objekti ne izmeštaju, ali je zabranjena izgradnja novih koji bi mogli da ugroze zdrastvenu ispravnost vode na izvorištu.

Rezultati isnpekcijskog nadzora pokazuju da se ta zabrana ne poštuje. U periodu od 2014. do kraja 2021. godine, na području katastarske opštine Vrutci uklonjeno je 65, a sa područja Bioske 49 nelegalno izgrađenih objekata.

U trećoj, najširoj zoni sanitarne zaštite, dozvoljena je kontrolisana izgradnja stambenih, ekonomskih, ugostiteljskih, komercijalnih i turističkih objekata pod uslovom da se, gde god je to moguće, izgradi kanalizacija i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Za naselja, u kojima zbog konfiguracije terena i razruđenosti, izgradnja kanalizacionog sistema nije moguća, primenjuje se sanitacija na nivou domaćinstava ili grupe kuća i za to se koriste propisani rezervoari odnosno taložnice za sakupljanje otpadnih voda.

Problem je, međutim, što Uprava za inspekcijske poslove i komunalnu policiju u Užicu kontroliše samo nelegalnu gradnju na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji i zauzeća javne površine. U odgovoru na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, Libergrafu je u toj službi rečeno da za kontrolu sprovođenja mera sanitarne zaštite nije nadležna lokalna inspekcija.

U odeljenju Vodne inspekcije, pri Ministarstvu poljoprivrede, navode da republička inspekcija ne učestvuje u postupku procene uticaja na životnu sredinu i kontroli izdavanja građevinskih dozvola u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Libergraf podseća da za građevinske dozvole koje izdaje republika, procenu uticaja na životnu sredinu rade republički organi. Isto je sa institucijama autonomnih pokrajina i lokalnih samouprava. U vršenju inspekcijskih poslova, kontrolu ispunjenosti tih uslova vrši lokalna inspekcija za dozvole izdate na lokalu. U ovom slučaju, inspekcijski nadzor bi trebalo da vrši Uprava za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Grada Užica. Ipak, gradska inspekcija tvrdi da nema dovoljno inspektora, iako bi, zbog povećanog obima posla, mogla da traži zapošljavanje novih inspektora.

Čedomir Savković

„Projekat “Aktivno učešće građana Užica u zaštiti, uređenju i održivom korišćenju sliva akumulacije “Vrutci” i klisure reke Đetinje” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije, Fondacije Fridrih Ebert i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorna Građanaska čitaonica “Libergraf“”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *