I pored zakonskih obaveza, nadležni u Užicu ne rade na sanitarnoj zaštiti jezera Vrutci

Nadležne službe u Užicu se ne bave dovoljno sanitarnom zaštitom vodoakumulacije Vrutci, sa koje se grad i okolina snadbevaju pijaćom vodom. U slivu akumulacije ne postoji sistem za sakupljanje i preradu otpadnih voda, dok se otpad, suprotno propisima, odlaže u neposrednoj blizini vodoizvorišta.

Problem bezbednog sakupljanja i prerade otpadnih voda u Užicu trebalo je da se reši u konkretnim vremenskim rokovima, nakon donošenja Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije „Vrutci“, ali to do danas nije učinjeno.

Primera radi, upravljači vodovodnog sistema (JVP Srbijavode) u saradnji sa lokalnim komunalnim preduzećem (JКP Vodovod) imali su obavezu da u roku od godinu dana od donošenja Prostornog plana obezbede sanitarno bezbedno prikupljanje i prečišćavanje svih otpadnih voda u prvoj i drugoj zoni sanitarnezaštite akumulacije. To bi, između ostalog, podrazumevalo i zamenu septičkih jama.

Na zahtev Građanske čitaonice Libergraf za pristup informacijama od javnog značaja, JKP Vodovod iz Užica poslao je odgovor u kome navodi da nema tačne podatke o tome da li je bilo kakav lokalni, javni kanalizacioni sistem građen po propisanim standardima ni koliko objekata ima adekvatne, vodonepropusne septičke jame na području sliva akumulacije „Vrutci”.

JKP Vodovod takođe navodi da je u saradnji sa Građevinskim fakultetom u Beogradu uradio studiju procene stanja postojećeg kanalizacionog sistema na teritoriji Užica.

“Ta studija se može smatrati sveobuhvatnim akcionim planom za rešavanje problema otpadnih voda na celom području grada. Tretirane su i zone sanitarne zaštite akumulacije Vrutci, posebno na području Kremana i Bioske”, dodaje se u odgovoru Vodovoda.

U izvodima iz studije, dostavljenim Libergrafu, navodi se da bi postrojenje za preradu otpadnih voda najpre trebalo graditi u naselju Bioska, jer se nalazi blizu izvorišta za vodosnabdevanje. Isto važi i za naselje Volujac, s obzirom na to da je Volujački potok u slivu reke Đetinje. Kao prioritetno područje za izgradnju kanalizacije pominje se naselje Bela Zemlja, na potezu od Užica ka Zlatiboru.

I dok izgradnja kanalizacije predstavlja složeniji poduhvat koji se sporije realizuje, problem odlaganja otpada u blizini vodoizvorišta trebalo bi da bude lako rešiv.

Libergraf je Odeljenju za zaštitu životne sredine, u Gradskoj upravi za urbanizam, skrenuo pažnju na to da se oko velikog kontejnera, kod škole u Mijatovićima, pravi deponija. Smeće koje se neredovno odnosi završava u potoku, a potom i u jezeru Vrutci. To se dešava u prvoj zoni sanitarne zaštite, iako je u Prostornom planu naznačeno da je prikupljanje otpada na takvom mestu zabranjeno. Veliki kontejner je uklonjen, ali je na isto mesto postavljen manji, pa je sada količina otpada van kontejnera još veća.

Poznato je da jezereo Vrutci ima problem sa cijanobakterijama. U užičkom vodovodu kažu za Libergraf da se voda iz jezera uzima sa nekoliko mesta gde je najmanja koncentracija cijanobakterija, što se potvrđuje odgovarajućom laboratorijskom analizom. Međutim, da li takva mesta u jezeru postoje i tokom perioda većih padavina ili otapadanja snega, kada se sva voda u jezeru izmeša? U užičkom Vodovodu insistiraju na tome da imaju najsavremenije postrojenje za preradu vode i da jezero zbog cijanobakterija možda izgleda ružno, ali da to za samu preradu vode ne predstavlja problem.

U tom slučaju se postavlja pitanje: čemu onda služe zone sanitarne zaštite? I da li su građani o njima na pravi način obavešteni?

JKP Vodovod tvrdi da su oko samog jezera bile postavljene table koje posetioce upozoravaju da su u prvoj zoni zaštite vodoizvorišta, ali da su ih meštani skinuli. Slučajevi krađe nisu prijavljeni policiji.

Libergraf podseća i da je u roku od dve godine od usvajanja Prostornog plana 2018, trebalo da bude regulisano sakupljanje stajnjaka ispod štala za stoku u trećoj zoni zaštite, ali da to još nije učinjeno.

Zbog pojave cijanobakterija, jezero Vrutci nije korišćeno za vodosnabdevanje Užica od kraja 2013. godine do izgradnje nove fabrike vode koje je počela da radi 2019. godine.

Među uzrocima njegovog zagađenja navodila se divlja gradnja oko samog jezera, kao i činjenica da okolna naseljena mesta, pre svega Bela Zemlja i Sušica nemaju izgrađenu kanalizaciju.

Hidrogeolog i bivši sekretar za životnu sredinu u gradskoj upravi Beograda, Branislav Božović često iznosi mišljenje da su upravo te činjenice uzrok zagađenja vode u Vrutcima.

Čedomir Savković

„Projekat “Aktivno učešće građana Užica u zaštiti, uređenju i održivom korišćenju sliva akumulacije “Vrutci” i klisure reke Đetinje” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije, Fondacije Fridrih Ebert i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorna Građanaska čitaonica “Libergraf“”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *